Blog

Keep up to date with the latest news

Wat gaat er allemaal veranderen in de zorg in 2020

Het nieuwe jaar is bijna in zicht. Wat staat de zorg te wachten in 2020? Wat gaat er allemaal veranderen? We hebben alles nog even op een rijtje gezet.

Wet zorg en dwang (Wzd)

Op 1 januari 2020 treedt de nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd) in werking. Dit is de opvolger van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (wet Bopz) voor zover het gaat om mensen met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke beperking. Lees hier verder wat deze wet precies inhoudt.

Wet DBA

Omdat de wet DBA niet aan de verwachtingen voldoet wordt er gewerkt aan nieuwe regelgeving. De wet DBA is nog steeds van kracht, maar wordt niet volledig gehandhaafd. Naar verwachting wordt het definitieve wetsvoorstel voor de zomer van 2020 aangeboden aan de Tweede Kamer. Lees hier hoe het ervoor staat en wat de verwachtingen zijn.

WAB

De nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) doet op 1 januari 2020 zijn intrede. Uitzenden wordt hiermee een flink stuk duurder, ook binnen de zorg. Omdat zorgorganisaties moeten voldoen aan hun zorgplicht richting cliënten en de kosten voor uitzenden toenemen, wordt er voorspeld dat het aantal ZZP’ers als gevolg daarvan alleen maar verder zal groeien. Dit omdat de WAB niet van toepassing is voor ZZP’ers. Lees hier wat deze wet voor impact zal hebben op het (flex) werken in de zorg.

Wetswijzigingen ZZP’ers in 2020

Ook ZZP’ers krijgen vanaf 1 januari 2020 te maken met nieuwe wetten en regels. Wil jij weten wat er voor jou verandert? We hebben de belangrijkste wijzigingen even op een rijtje gezet.

Zelfstandigenaftrek omlaag

Zoals eerder beschreven in de blog ‘zelfstandigenaftrek en andere fiscale voordelen’ kan je als ZZP’er gebruik maken van de ondernemersaftrek, waaronder de zelfstandigenaftrek. Deze aftrekposten verlagen je belastbaar inkomen. Je berekent zo over een lager bedrag belasting. Vanaf 2020 wordt de zelfstandigenaftrek in stappen van €250 per jaar verlaagd tot uiteindelijk €5.000 in 2028.

Belasting op inkomsten

Ben je ZZP’er en heb je een eenmanszaak? Dan is de winst van je onderneming belast in box 1 van de inkomstenbelasting. In deze box 1 wordt vanaf 2020 een tweeschijvenstelsel ingevoerd. Over je belastbaar inkomen tot €68.507 betaal je 37,35% belasting. Over het meerdere geldt een tarief van 49,5%. Op de berekende belasting breng je de heffingskortingen in mindering. Eén hiervan is de arbeidskorting. Deze gaat omhoog. Hiervan profiteren vooral de inkomens tussen de €20.000 en €35.000. Ook de algemene heffingskorting gaat omhoog. Van de verhoging van deze algemene heffingskorting profiteren inkomens tot €68.507. De korting is inkomensafhankelijk, waarbij lagere inkomens meer voordeel hebben dan hogere inkomens.

Subsidieregeling vervangt scholingsaftrek

De scholingsaftrek in de inkomstenbelasting vervalt. In plaats van deze aftrekpost komt de subsidieregeling STAP-budget (Stimulans van de Arbeidsmarktpositie). Wie een opleiding wil doen, hoeft zich straks alleen online aan te melden voor het STAP-budget en aan te geven welke opleiding hij of zij wil volgen. Na goedkeuring van de aanvraag wordt het budget direct uitbetaald aan de opleidingsinstelling en kan de aanvrager van start gaan met de opleiding. Voor meer informatie, lees hier verder.

Kleineondernemers­regeling verandert

De kleineondernemersregeling (KOR) in de btw-regelgeving verandert per 1 januari 2020. In plaats van een belastingvermindering komt er een btw-vrijstelling. Deze kun je gebruiken als je omzet onder de 20.000 euro blijft. Hiervoor tellen alle leveringen en diensten mee die zonder toepassing van de nieuwe KOR met btw belast zijn. Lees hier verder wat de kleineondernemers­regeling inhoudt.

AOV nog niet verplicht maar wel verstandig om alvast af te sluiten

Begin juni 2019 is er een pensioenakkoord gesloten tussen vakbonden, werkgeversorganisaties en het kabinet. Hierin is naar voren gekomen dat het afsluiten van een AOV hoogstwaarschijnlijk verplicht gaat worden. Volgens minister Wouter Koolmees moeten sociale partners, samen met de zelfstandigenorganisaties, voor de zomer van 2020, met een uitwerkingsplan komen. Toch wordt er geadviseerd om je als ZZP’er alvast te verdiepen en wellicht al te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Via deze website kan je berekenen hoeveel zo’n verzekering je ongeveer gaat kosten.

Geef een antwoord